IOT Security

IoT is een gebied dat zo breed is dat security professionals in veel sectoren de neiging hebben er met een wijde boog omheen te lopen, tenzij het echt niet anders kan. Tegelijkertijd is IoT letterlijk overal. Van je op AliBaba gekochte beveiligingscamera tot de robots in de autofabriek, de bloeddrukmeter in het ziekenhuis of de smart tv’s op kantoor en in de huiskamer; IoT maakt nog steeds een explosieve ontwikkeling door.

Download de IoT paper

De uitdaging van IoT

Het gebrek aan zicht en security

Vandaag de dag bestaat, bij een gemiddeld bedrijf, meer dan 30% van alle op het netwerk aangesloten endpoints uit IoT apparaten. Deze cijfers zullen naar verwachting alleen nog maar blijven groeien. Een rapport van Gartner voorspelt dat de toepassing van IoT endpoints dit jaar zal stijgen tot 5.81 miljard.

Deze stijging is onontkoombaar, maar er komt wel het een en ander bij kijken. Beveiligingsteams zijn al belast met het beschermen van IT-endpoints die zijn verbonden met het bedrijfsnetwerk. In het nieuwe normaal – met het uitdagende concept van IoT aan het roer – krijgen ze ook te maken met uitdagingen die voortkomen uit de groei van het aantal IoT apparaten.

Cloud security

Waar loop je tegen aan bij groei van IoT

De oplossing

Gespecialiseerde IoT security

IoT komt niet uit de lucht vallen, en raakt op veel manieren aan de strategie en maatregelen die we voor de ‘gewone’ IT en OT dagelijks gebruiken, zowel in het eigen datacentrum als in de cloud. Daarnaast hebben cybersecurity vendors zoals Palo Alto Networks in de afgelopen jaren specifieke oplossingen voor IoT security aan hun portfolio toegevoegd.

Meer over deze IoT Security oplossingen lees je in de beknopte paper over van Palo Alto Networks.

Download de paper

Waar moet deze IoT security aan voldoen?

  • Volledig inzicht in alle IoT apparaten die met het bedrijf verbonden zijn;

  • Proactieve monitoring van IoT apparaten om voortdurend risicovol gedrag te detecteren;

  • Geautomatiseerde risk-based aanbevelingen voor beveiligingsbeleid en handhaving;

  • Snelle acties om bekende bedreigingen te voorkomen;

  • Snelle detectie en respons op onbekende bedreigingen.

De ON2IT Reach and Risk scan

Direct inzicht in je IoT devices

ON2IT ontwikkelde samen met Palo Alto Networks een diepgaande en volledige geautomatiseerde IoT Reach and Risk Scan die alle devices in je netwerk inventariseert en een branchespecifiek risicoprofiel opstelt. Met deze scan krijg je inzicht in:

  • Het aantal IoT apparaten in je netwerk;
  • De kwetsbaarheden en het risico dat je loopt;
  • De effectiviteit van je huidige securitymaatregelen;
  • Gedetecteerde malware / malicious activity.

Na de scan ontvang je van ons een Executive Report en aan de hand van een Powerpoint Presentatie zullen wij de bevindingen aan je presenteren.

Meer informatie
Reach & Risk security scan