Europees akkoord Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5 januari 2016|

Iedereen weet nu wel dat per 1 januari 2016 de Nederlandse Wet meldplicht datalekken in werking is getreden. Maar op Europees niveau neemt de privacy regelgeving zo mogelijk nog grotere sprongen. Er is namelijk een akkoord bereikt over de Europese ...