WBNI: Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen. Wat moet u weten?

20 november 2018|

In de WBNI staan maatregelen om de digitale weerbaarheid van bedrijven te vergroten middels organisatorische en technische maatregelen. Geldt de wet voor uw bedrijf? En hoe zit het met de zorg- en de meldplicht?