Pentera

Penetratietesten, waarbij je cyberbeveiliging vanuit het perspectief van de hacker wordt getest, zijn een belangrijk gereedschap voor cybersecurityspecialisten, auditors en CISOs. ON2IT gebruikt de geautomatiseerde pentesten van Pentera als onderdeel van haar Zero Trust Fitness Score.

Lees meer
Webinar: Automated Pentesting & Ransomware Readiness

Automated Penetration Testing Platform

Geautomatiseerde pentesten zijn een vitale maatregel voor de validatie van een Zero Trust netwerk-architectuur, maar ook voor het continu monitoren van de effectiviteit van je preventie en compliance maatregelen.

PenTera™

ON2IT levert in samenwerking met Pentera een geautomatiseerde oplossing voor penetratietesten. PenTera imiteert 24/7 de aanvalstechnieken van de meeste geavanceerde hackers in je eigen netwerk, dus van binnenuit.

PenTera™ maakt gebruik van standaard hardware en is binnen een paar uur geïnstalleerd waarna alle tools direct kunnen worden ingezet binnen de bedrijfsomgeving.

ON2IT biedt met PenTera™ gedetailleerde rapportages over kwetsbaarheden in je  IT-security en stelt vervolgens passende maatregelen voor.

Waarom wij kiezen voor Pentera

Menselijke hackers, of het nu interne Red Teams zijn of externe consultants voor de verplichte pentest, hebben een beperkt aanvalsrepertoire, zijn niet consistent, en te kostbaar om vaker dan strikt noodzakelijk in te zetten.

De geautomatiseerde oplossing die ON2IT en Pentera aanbieden doorloopt voor elke pentest alle uitbuitings- en dynamische hacktechnieken die bekend zijn: sniffing, MitM, laterale beweging, uitvoering op afstand, doel-DoS, wachtwoordkraken, ethische malware-injectie en opwaardering van privileges.