Privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor ons, en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@on2it.net.

Over ons

De website die u bezoekt is eigendom van ON2IT B.V., een vennootschap geregistreerd in Nederland onder het registratienummer: 11062209.
Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die op deze website wordt verzameld, tenzij anders is aangegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt om een van de volgende redenen:

Wij monitoren de bezoekers van onze website via het gebruik van cookies om statistieken en gedragingen van doelgroepen vast te stellen (marketing)

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen. Voor bijkomende informatie, gelieve de rubriek “Derden” te raadplegen.
Dit bestaat uit de verwerking van:

 • IP-adressen van bezoekers. Echter, alleen IP-adressen van organisaties kunnen worden herkend, Adressen van Nederlandse organisaties die onze website bezoeken worden gekoppeld aan een database waarin bedrijfsgegevens zijn opgenomen. Deze wordt niet gedeeld met derden
 • Wij kunnen mensen die een website bezoeken niet herkennen en onze leverancier (SalesFeed) verstrekt geen persoonlijke gegevens of informatie.
 • Deze verwerking is gebaseerd op toestemming bij het akkoord gaan met het gebruik van cookies in onze cookie banner. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door naar “Cookie voorkeuren” te gaan en het gebruik van cookies uit te schakelen.
 • De gegevens worden niet langer dan dertig (30) werkdagen bewaard, zodat er voldoende tijd overblijft om de trends en gedragingen van onze doelgroepen op onze website te analyseren.

In principe worden hierbij geen persoonsgegevens verwerkt.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; dit kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. In de rubriek “Over cookies” vindt u links naar instructies.

Wij behandelen uw verzoek om meer informatie via het contactformulier van onze website of via een telefoontje naar ons sales team

Dit bestaat uit de verwerking van:

 • Naam, Achternaam en Bedrijf waarvoor u werkt om u en de behoefte van uw bedrijf te kunnen identificeren.
  E-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen

En alle aanvullende informatie over uw verzoek aan ons verkoopteam om u de meest relevante dienst te kunnen verlenen die aan uw behoeften voldoet.

Deze verwerking is gebaseerd op toestemming en de gegevens zullen niet langer dan zeven (7) werkdagen worden bewaard, zodat ons verkoopteam voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden en naar behoren contact met u op te nemen.

Wij verwerken uw inschrijving voor evenementen (trainingen, workshops, etc.) waarvoor u zich heeft opgegeven

Dit bestaat uit de verwerking van:

 • Naam, Achternaam en Bedrijf waarvoor u werkt om u en de behoefte van uw bedrijf te kunnen identificeren.
  E-mailadres en Telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen

Wij kunnen aanvullende informatie verwerken die u ons zou hebben verstrekt om het evenement voor te bereiden in overeenstemming met uw verwachtingen. Dit kan gaan om professionele en educatieve ervaringen voor trainingen en workshops, dieetinformatie voor cateringdiensten. Wanneer dergelijke evenementen plaatsvinden, zal u een aanvullend verzoek worden gedaan met betrekking tot deze informatie en uw toestemming voor het gebruik ervan.

Deze verwerking is gebaseerd op toestemming en de gegevens zullen niet langer dan dertig (30) werkdagen na de effectieve datum van het evenement worden bewaard, zodat ons team van professionele diensten voldoende tijd heeft om het evenement voor te bereiden en de juiste follow-ups met de deelnemers uit te voeren.

Wij moeten contact met u kunnen opnemen om u diensten te verlenen die in onze overeenkomst zijn opgenomen of waar u uitdrukkelijk om heeft verzocht

Dit bestaat uit de verwerking van:

 • Naam, voornaam en bedrijf waarvoor u werkt om u en de behoefte van uw bedrijf te kunnen identificeren.
 • E-mailadres en Telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen.
 • Locatiegegevens van uw kantoor of de locatie van uw activa om u de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld een interventie ter plaatse.
 • IP-adressen om u de meest geschikte diensten en ondersteuning te kunnen bieden.

Wij kunnen aanvullende gegevens verwerken die noodzakelijk worden geacht om u diensten te verlenen. Alle persoonsgegevens die moeten worden verwerkt om onze diensten te verlenen, staan vermeld in een gegevensverwerkingsovereenkomst die wordt ondertekend bij onze dienstverleningsovereenkomsten.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

De bewaring van de gegevens wordt bepaald door de gegevensverwerkingsovereenkomst die tussen ON2IT en u is gesloten.

Wij informeren u over wijzigingen of updates van onze reeds gekochte diensten

Dit bestaat uit de verwerking van:

 • Naam, Achternaam en Bedrijf waarvoor u werkt om u en de behoefte van uw bedrijf te kunnen identificeren.
 • E-mailadres en Telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen.
 • Locatiegegevens van uw kantoor of de locatie van uw activa om u de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld een interventie ter plaatse.
 • IP-adressen om u de meest geschikte diensten en ondersteuning te kunnen bieden.

Wij kunnen aanvullende gegevens verwerken die noodzakelijk worden geacht om u diensten te verlenen. Alle persoonsgegevens die moeten worden verwerkt om onze diensten te verlenen, staan vermeld in een gegevensverwerkingsovereenkomst die wordt ondertekend bij onze dienstverleningsovereenkomsten.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

De bewaring van de gegevens wordt bepaald door de gegevensverwerkingsovereenkomst die tussen ON2IT en u is gesloten.

Wij sturen u nieuwsbrieven en andere e-mails waarvoor u zich hebt aangemeld. U kunt zich op elk moment afmelden via een afmeldlink onderaan elke e-mail

Dit bestaat uit de verwerking van:

 • Naam, Achternaam en Bedrijf waarvoor u werkt om u te kunnen identificeren en de behoefte van uw bedrijf.
 • E-mailadres om contact met u op te kunnen nemen.

En alle aanvullende informatie over uw verzoek aan ons verkoopteam om u de meest relevante dienst te kunnen verlenen die aan uw behoeften voldoet.
Deze verwerking is gebaseerd op toestemming en de gegevens worden niet langer dan zeven (7) werkdagen bewaard, zodat ons verkoopteam voldoende tijd heeft om u voor te bereiden en een contract met u af te sluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is en op een transparante manier. Wanneer het gaat om het aangaan van een overeenkomst met ON2IT, zullen wij een gegevensverwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin onze huidige verwerkers en mogelijke overdrachten aan bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte worden vermeld.

Wij nemen alle maatregelen om eenzelfde beschermingsniveau te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Als zodanig sluiten wij ook gegevensverwerkingsovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken en waarvoor wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking.

Met betrekking tot onze Website maken wij gebruik van leveranciers om persoonsgegevens namens ons te verwerken. Ook met onze 3 leveranciers hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

Leveranciers

Vanaf deze datum maken wij gebruik van 3 Leveranciers voor onze website: Google Analytics, SalesFeed en Mailchimp.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om de interactie van bezoekers met onze website te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen door uw browser.
De door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt op anonieme wijze aan Google doorgegeven.
Om ervoor te zorgen dat het gebruik van Google Analytics uw rechten en onze naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) waarborgt, hebben wij de volgende maatregelen genomen.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • De verzamelde gegevens worden gecodeerd en anoniem verwerkt.
 • De optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld en is niet actief.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

SalesFeed

De software van SalesFeed genereert statistieken over de herkomst en het gedrag van onze doelgroepen. Hiervoor verwerkt de software van SalesFeed de IP-adressen van bezoekers.

IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die onze website bezoeken worden gekoppeld aan een database waarin bedrijfsgegevens zijn opgenomen. Organisatorische informatie die wordt geregistreerd naar aanleiding van het bezoek van deze organisaties aan onze website wordt niet gedeeld met derden.

SalesFeed kan herkennen welke bedrijven onze website bezoeken. SalesFeed kan mensen die een website bezoeken niet herkennen en SalesFeed verstrekt geen persoonlijke gegevens of informatie.

Op basis van de periodieke SalesFeed rapportages met verrijkte bezoekersgegevens kan ON2IT contact opnemen met de betreffende organisaties.

Mailchimp

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een training, workshop of evenement, ontvangt u e-mails van ons met de gevraagde informatie.

Binnen Mailchimp worden alleen uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam opgeslagen. Andere informatie die u via een formulier op onze website heeft ingevuld, wordt niet opgeslagen of gebruikt binnen Mailchimp.

In elke e-mail communicatie heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor specifieke e-mails, of voor alle e-mail communicatie van ON2IT. Indien u voor de laatste optie kiest, ontvangt u geen e-mails meer van ons, tenzij u klant bij ons bent. In dat geval ontvangt u alleen de noodzakelijke communicatie.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens verzekerd door IT Security experts

Zoals u van een IT-beveiligingsbedrijf mag verwachten, nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van up-to-date beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij verzenden uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL).
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met twee-factor authenticatie.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is beperkt en wordt actief gecontroleerd.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt en ON2IT medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind om zorgvuldig met (persoons)gegevens om te gaan.

Uw gegevens, uw oproep – Een verzoek om toegang tot uw gegevens indienen

Ten aanzien van uw gegevens heeft u een aantal rechten zoals:

 • Het recht om informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens ON2IT bewaart en hoe deze gegevens worden verwerkt;
 • Het recht om eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht om uw persoonsgegevens uit onze databanken te wissen;
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van de profilering in verband met direct marketing;
 • Het recht om in bijzondere situaties bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking; en
 • Het recht op menselijke tussenkomst bij volledig geautomatiseerde besluiten (met inbegrip van profilering) die rechtsgevolgen hebben of personen in aanmerkelijke mate treffen.

Daartoe kunt u een verzoek indienen:

 • Sending an email to: privacy@on2it.net
 • In writing to:
  ON2IT B.V. – Privacy & Data protection office
  Hogeweg 35
  5301 LJ Zaltbommel
  Netherlands
 • In addition, ON2IT’s offices, programs, contact centers (Valid when SOC 24/7 is ON) and employees are required to direct privacy-related enquiries to the ON2IT Privacy & Data protection office in a timely manner.

Wij zullen op verzoeken reageren binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop het verzoek door ons bedrijf duidelijk is begrepen. Dit betekent dat als het verzoek onduidelijk, onnauwkeurig of onredelijk is, wij u zullen vragen te verduidelijken om wat voor persoonlijke informatie u vraagt en waar u verwacht dat deze informatie te vinden is. Zodra dit is geregeld, gaat de periode van 30 dagen in.

In het geval van een verzoek kunnen wij u vragen te bevestigen dat de informatie die u ons voor het verzoek verstrekt juist is. In het algemeen gaat het erom te bevestigen dat u uw eigen persoonsgegevens opvraagt en tot op zekere hoogte, in het geval van gevoelige persoonsgegevens, uw identiteit te bevestigen.

Wij verwachten verzoeken met redelijke tussenpozen en kunnen een vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën of herhaalde verzoeken.

Indien het verzoek te ingewikkeld is om binnen 30 kalenderdagen te kunnen worden beantwoord, zal ON2IT de betrokkene een schatting geven van het tijdstip waarop een antwoord zal worden verstrekt. Deze verlenging mag niet langer zijn dan 90 kalenderdagen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen bij het eerste bezoek aan een website via de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken vier soorten cookies.

 • Noodzakelijke cookies hebben een puur technische functie. Ze zorgen ervoor dat onze website werkt zoals bedoeld.
 • Statistische cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website, en helpen ons de site te optimaliseren. Een voorbeeld van dit type cookie is de LinkedIn conversiepixel, waarmee wij kunnen meten of personen via onze advertenties op LinkedIn op onze website terecht zijn gekomen.
 • Dergelijke pixels worden nooit gebruikt om privacygevoelige informatie te verzamelen.
 • Voorkeurscookies helpen om voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
 • Tot slot plaatsen wij marketing cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Cookies van embedded content afkomstig van social media sites zoals LinkedIn en YouTube vallen ook in deze laatste categorie. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Disabling cookies

It is possible with virtually all browsers to disable the option to save website cookies. Below you will find links for each browser with information about how you can do this:

Via de instellingen van uw browser is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen te verwijderen.

Indien u ervoor kiest cookies volledig uit te schakelen, kunt u niet langer gebruik maken van alle functionaliteiten van de ON2IT website en zal bepaalde inhoud als gevolg daarvan niet langer worden weergegeven. De beleving van de site kan daardoor teleurstellend zijn.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Wij streven ernaar onze activiteiten en praktijken uit te breiden en beschouwen Privacy altijd als een onlosmakelijk principe met Veiligheid. Daarom kunnen we onze Privacy- en Cookieverklaring uitbreiden of wijzigen. Daarom kunt u altijd deze pagina bekijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien deze wijzigingen substantieel zijn, zullen wij ervoor zorgen dat dit op een duidelijke en merkbare manier op deze pagina wordt gecommuniceerd. Daarnaast kunnen wij u (met uw toestemming vooraf!) via e-mail hiervan op de hoogte stellen.

U leest op dit moment Versie 2.0 van de ON2IT Privacy Notice, die is gepubliceerd op 1 februari 2020.

Vragen of opmerkingen?

Als u wilt reageren op onze privacyverklaring of ons wijzigingen wilt voorstellen, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail op: privacy@on2it.net

Of via de telefoon op: +31 (0)88-2266200