Security validatie

Hoe weet je of je last hebt van kwetsbaarheden in het netwerk? Valideer je IT-security door te testen op bekende én onbekende bedreigingen en kwetsbaarheden.

Lees meer

Valideer je IT-security

Wanneer is je IT-security goed? En hoe weet je dat zeker? De effectiviteit van het IT-securitybeleid en de bijbehorende IT-securitymaatregelen zijn maar op één manier te valideren: door te testen!

Afhankelijk van de vraagstelling en de doelstelling zijn er verschillende vulnerability assessments – of penetratietesten – mogelijk.

Wil je meer weten over over security validatie met vulnerability assessments en penetratietesten?

Neem contact op

ON2IT helpt organisaties haar IT-security te valideren:

  • Applicatie & SaaS inventarisatie: geeft inzicht in gebruikte applicaties en risico’s daarvan

  • Netwerk assessment: geeft inzicht in kwetsbaarheden binnen de infrastructuur

  • Applicatie assesment: biedt een overzicht van lekken in webapplicaties

  • In-/exfiltratie test: toets of een hacker data kan buitmaken middels een lek

  • Validatie vanuit hackers perspectief: continue validatie van netwerk security controls met Pentera

Valideren op basis van Zero Trust

ON2IT baseert al haar IT-security oplossingen en -diensten op de Zero Trust strategie. Ook de securityvalidatie kent deze Zero Trust basis: segmenteren en beschermen van de meest kwetsbare en belangrijkste data en netwerkelementen (de kroonjuwelen); ‘never trust, always verify’.

Lees meer over Zero Trust
Zero